Brim – in stand houden

Gildestucadoors Groningen 10

Instandhoudingsregeling Brim 2013

Per 1 januari 2013 treedt de nieuwe subsidieregeling in werking.

Brim in 2014

Voor het Brim 2014 kunt u geen aanvraag meer indienen. De aanvraagtermijn is gesloten.

Tijdig onderhoud kan dure en ingrijpende restauraties voorkomen. Daarom stimuleert de overheid eigenaren van rijksmonumenten tot planmatig onderhoud. Bent u eigenaar van een beschermd rijksmonument? Dan kunt u subsidie of een lening aanvragen om uw monument in stand te houden. Dat geldt nu ook voor groene en voor archeologische monumenten.

De instandhoudingsregeling bestaat uit:

Beide treden op 1 januari 2013 in werking.

Belangrijkste veranderingen in de nieuwe regeling

Om zo veel mogelijk aanvragen te honoreren is de regeling in 2013 op belangrijke onderdelen vernieuwd. Wat gaat er veranderen?

Lening of subsidie

Afhankelijk van het soort rijksmonument dat u heeft, kunt u subsidie of een lening aanvragen. Waar komt u voor in aanmerking?

Meer info over Brim-subsidie aanvragen

Bron: www.cultureelerfgoed.nl