Nationaal Restauratiefonds

kerk Wildervank 8Financiering van uw restauratie nodig? Wellicht kunt u terecht bij het Nationaal Restauratiefonds. Onderstaand meer informatie van en over dit fonds.

Over het Restauratiefonds

Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaalt aan monumenteigenaren voor restauratie en onderhoud van hun pand. Ook verstrekken wij informatie en advies bij de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud van monumenten.

Verstand van financieren

U kunt bij ons terecht voor de financiële kennis die u nodig heeft bij restauratie en onderhoud aan uw monumentale pand. U kunt een financiering op maat aanvragen.
Het Restauratiefonds maakt geen winst. De opbrengst uit de rente en aflossing wordt opnieuw ingezet om leningen met een lage rente te verstrekken. Daarnaast zorgen wij namens het ministerie van OCW voor het uitbetalen van subsidies.

Hart voor monumenten

Regels, procedures, fiscaliteit en financiering. Wij zijn thuis in de complexe materie rond het in stand houden van monumenten en helpen u graag hierin uw weg te vinden. Het behoud van uw monument is daarbij ons belangrijkste doel.
Wij werken nauw samen met overheden en financiële instellingen om te zorgen voor meer aandacht en geld voor het cultuurhistorisch erfgoed in Nederland.
Voor meer informatie kijk op: www.restauratiefonds.nl