Een toekomst voor groen

een toekomst voor groen

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed publiceert handreiking voor groene monumenten.

Donderdag 4 oktober overhandigde Leonard de Wit, directielid en hoofd Beleid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het eerste exemplaar van de handreiking Een toekomst voor groen aan Theo Beckers, voorzitter Landschapsbeheer Nederland tijdens het symposium Het Landschap Ben Je Zelf in Putten.

Nederland telt zo’n 1300 beschermde groene monumenten. Van historische tuinen, buitenplaatsen en stadsparken tot kloostertuinen, begraafplaatsen en forten. Dit groene erfgoed leeft. De beplanting groeit, waardoor het beeld met de seizoenen en met de jaren wijzigt. Maar ook het ruimtegebruik in en rondom de groenaanleg ontwikkelt zich. Dat maakt deze monumenten kwetsbaar: de groeiende natuur kan de cultuurhistorie en het verhaal vervagen.

De maatschappelijke aandacht voor het groene erfgoed neemt toe, en daarmee de wens om de historie van het groen beleefbaar te maken. Eigenaren willen op eigentijdse wijze gebruik maken van historisch groen, bijvoorbeeld door parken beschikbaar te stellen voor recreatie en toerisme of passende nevenfuncties.

Wat zijn de mogelijkheden voor duurzaam behoud, herstel en eventueel nieuw gebruik? Met praktische tips helpt deze publicatie bij het maken van een passend plan van aanpak.

Een toekomst voor groen: handreiking voor de instandhouding van groene monumenten is gemaakt voor iedereen die betrokken is bij het beheer van een groen monument en aan te vragen via info@cultureelerfgoed.nl.