2013: het jaar van de boerderij

kerk Wildervank 8Jaar van de Boerderij 2013, de historische boerderij in een veranderd landschap

Tien jaar na ‘2003 Jaar van de Boerderij’ besteden we via 2013 | Jaar van de Boerderij weer extra aandacht aan de historische boerderij. Want er is nog steeds grote zorg over de achteruitgang van het historische erfgoed. Teveel boerderijen verdwijnen, terwijl ze zo’n belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het landschap en de regionale identiteit van het landelijk gebied.

Vanaf 2003 is het erfgoedbeleid en het beleid voor het landelijk gebied sterk veranderd. De huidige financiële en economische crisis vraagt om nieuwe oplossingen en biedt nieuwe mogelijkheden. Natuur en monumenten worden anders beleefd en identiteit heeft een heel andere lading gekregen. Agrarisch erfgoed heeft met dergelijke ontwikkelingen te maken.

Daarom organiseren we in 2013 verspreid over het land en over het jaar, het Jaar van de Boerderij. Het programma bestaat uit activiteiten voor iedereen, voor de boerderijenbewoners en voor de specialisten en beleidsmakers. Dat gebeurt door de boerderijstichtingen overal in Nederland en door Agrarisch Erfgoed Nederland.

bron: Boerderij2013